Työsuhteessa laadittuun oppaaseen kohdistuvat oikeudet

Lausunnon hakija oli työsuhteessa Opetustarvike Oy:n kanssa, jonka omistaja omisti myös EcoDriving Center Oy:n. Hakija kirjoitti teoksen ”TALOUDELLINEN AJAMINEN – Opas ajattelevalle autoilijalle” EcoDriving Centerille oman työnsä ohella ilman eri korvausta. Hakija pyysi tekijänoikeusneuvostolta vuonna 2009 lausuntoa siitä, oliko hänellä oikeudet kyseiseen teokseen.

Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että opas oli tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tekijänoikeudet saava kirjallinen teos, sillä voitiin olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen.

Tekijänoikeusneuvosto totesi, että myös työsuhteessa luodun teoksen tekijänoikeudet syntyvät teoksen luoneelle tekijälle. Oikeudet voidaan sopimuksella luovuttaa työnantajalle, tai katsoa olla ”hiljaisesti” luovutetun, jos voidaan päätellä, että työsuhteen osapuolet ovat tarkoittaneet oikeuksien siirtyvän työnantajalle ilman erillistä sopumusta. Se, missä laajuudessa ja kenelle oikeuksia on siirtynyt, riippuu kyseessä olevan työsuhteen tosiasiallisesta luonteesta, jonka voi päätellä työsuhteen ehtojen perusteella. Tekijänoikeusneuvosto ei voinut ottaa kantaa siihen, oliko oikeuksia siirtynyt kyseisessä tapauksessa, koska se olisi edellyttänyt todistelua vaativien näyttökysymysten ratkaisua, mihin neuvoston toimivalta ei yllä.