Oppilaiden teosten käyttäminen?

Kysymys: 

Onko oppilailla tekijänoikeus omiin töihinsä? Entä jos oppilas on alaikäinen?

 

Vastaus: 

Tekijänoikeuden syntymiselle ei ole henkilöön liittyviä rajoituksia, vaan tekijänoikeus syntyy alaikäiselle samoin kuin aikuiselle. Kriteerinä on ainoastaan teoskynnys, eli työn itsenäisyys ja omaperäisyys.

Oppimiseen liittyy paljon luovaa työtä ja kouluvuosien aikana jokainen tekee opintojensa aikana lukuisia teoksia. Perinteisesti oppilaiden töitä on kouluissa laitettu näytteille, luettu ääneen ja jaettu kopioina muille oppilaille. Tekijänoikeuden kannalta kyse on tekijän yksinoikeuteen kuuluvista toimista, joihin tarvitaan tekijän lupa, ellei jokin tekijänoikeuden rajoitus (esim. yksityinen käyttö, siteeraus) tule sovellettavaksi.

Oppilaiden töiden tavanomaisesta käytöstä ei tarvitse kuitenkaan luopua tekijänoikeuden vuoksi. Kuvataiteen tunnilla tehdyt piirustukset voi laittaa seinälle näytille. Oppilaat tietävät, että se on yleinen tapa ja he ovat siihen hiljaisesti suostuneet. Jos oppilas ei halua työtään näytille, hänellä on oikeus kieltää se. Sama koskee esimerkiksi aineen lukemista ja musiikin teoriatunnin sävellysten esittämistä. Hiljaisesta suostumuksesta ei silti voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Koevastausten valokopiointi mallivastauksiksi tuskin on saanut oppilaan hiljaista hyväksyntää ja ylioppilasaineiden julkaiseminen aineita kokoavan kirjan osana vaatii aina nimenomaisen suostumuksen kirjoittajalta.

Alaikäinen oppilas saa siis samanlaisen tekijänoikeuden työhönsä kuin täysikäinen. Alaikäinen henkilö on kuitenkin vain rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, joten alaikäisen luoman teoksen hyödyntämisestä tulee lähtökohtaisesti neuvotella huoltajan kanssa.

Täysikäinen oppilas voi puolestaan määrätä tekijänoikeudestaan täysmääräisesti, joten lupa voidaan pyytää oppilaalta itseltään. Luvan voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti. Vaivattominta on pyytää suullinen lupa yksittäiseen teosten käyttämiseen. Koulu voi pyytää luvan koko opiskeluajaksi myös niiden teosten osalta, joita ei vielä ole luotu. Selvyyden vuoksi ja myös oppilaan oikeusturvan kannalta ennakkoon annettu lupa kannattaa tehdä kirjallisesti ja siinä on hyvä määritellä luvan laajuus ja kesto, esimerkiksi koulun omaan opetusta tukevaan käyttöön ja opiskelun keston ajaksi.