Avainsanat: luvat

Tekijänoikeuslain 21 §:ssä mainitaan, ettei vapaan esittämisen säännös koske elokuvia. Miten elokuva määritetään?

Kopiointilupa on Kopioston oppilaitoksille tarjoama lupa, jonka nojalla opettajat ja oppilaat voivat sekä skannata aineistoa että kopioida sitä painetuista lähteistä tai avoimilta verkkosivuilta.

Creative Commons on yleisin vapaan käytön lisensseistä, joka kertoo kuvien avulla helposti, miten CC:llä lisensoitua teosta on lupa käyttää.

Sopimuslisenssi on teosten (massa)käyttäjän ja tekijöitä edustavan järjestön (esim. Kopiosto) välinen sopimus.

Tekijänoikeudella suojatun materiaalin hyödyntämisestä voidaan aina sopia tekijänoikeuden haltijan kanssa.

Creative Commons -lisenssi on käyttölupa, joka antaa lisäoikeuksia materiaalin hyödyntämiseen. CC-lisenssiä voidaan käyttää periaatteessa kaikenlaisessa aineistossa, mutta sen hyödyntäminen on alun perin suunniteltu lähinnä digitaalisen materiaalin käyttöön.