Työsuhteessa tehty tietokoneohjelma ja työpaikan vaihtaminen

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen talous- ja omaisuusrikosyksikkö pyysi tekijänoikeusneuvostolta lausunnon tietokoneohjelmiin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä. Lausuntopyyntö liittyi vireillä olevaan rikosasian esitutkintaan. Työntekijä T toimi ohjelmoijana A Oy nimisessä yrityksessä. Työntekijä T irtisanoutui yrityksestä ja perusti sen jälkeen oman yrityksen B Oy:n. A Oy teki Helsingin poliisille tutkintapyynnön, jossa hän pyysi selvittämään, onko hakija vienyt A Oy:n kehittämän ohjelmistotuotteen. Työskennellessään A Oy:llä työntekijä T kehitti yhtiölle tietokoneohjelmiston. Työntekijä T oli jo ennen A Oy:n palvelukseen siirtymistä kehittänyt ns. alustan, jolle voi rakentaa erilaisia ohjelmistoja. Aloitettuaan työskentelyn B Oy:ssä hakija aloitti uuden ohjelmiston kehittämisen ja käytti myös sen kehittämisessä tätä alustaa.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos esitti 2.9.2005 tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:


  1. Kuuluuko työntekijä T:n kehittämä alusta tekijänoikeuslain säännösten mukaisen suojan piiriin?
  2. Kenelle alustan oikeuden kuuluvat?
  3. Kuuluuko A Oy:n ohjelmisto tekijänoikeuslain säännösten mukaisen suojan piiriin?
  4. Ovatko kyseessä olevat ohjelmistot samoja?

Tekijänoikeusneuvosto vastasi yhteisesti kysymyksiin 1 ja 3. Lausuntopyynnössä tarkoitettu alusta sekä A Oy:n ohjelmisto saavat tekijänoikeussuojaa tekijänoikeuslain nojalla, jos ne ovat omaperäisiä. Tekijänoikeusneuvoston käyttämä tekninen asiantuntija ei varsinaisesti ottanut kantaa siihen, saavatko lausuntopyynnössä tarkoitettu alusta ja tietokoneohjelma tekijänoikeussuojaa. Tietokoneohjelmien teoskynnys on yleensä ollut suhteellisen alhainen. Tekijänoikeusneuvosto katsoikin, että alusta ja tietokoneohjelman ovat itsenäisiä ja omaperäisiä, joten ne yltävät teostasoon ja saavat siten tekijänoikeussuojaa.

Kysymykseen 2 tekijänoikeusneuvosto vastasi, ettei se voinut sille toimitetusta aineistosta päätellä, kenelle tai keille tekijänoikeus alustaan kuuluu eikä tekijänoikeusneuvosto voi ottaa kantaa tähän asiaan. Kysymykseen 4 tekijänoikeusneuvosto vastasi, että koska ohjelmissa oli paljon samoja ja toisiaan muistuttavia tiedostoja, myöhemmin laadittu ohjelma on laadittu käyttämällä hyväksi aiemmin laadittua ohjelmaa. Tekijänoikeusneuvostolla ei kuitenkaan ollut toimivaltaa ottaa kantaa siihen, oliko työntekijä T:llä ollut laillinen oikeus käyttää alkuperäistä tietokoneohjelmaa.